Siden det nå er A-melding levert gjennom hele året som legger grunnlaget for den enkelte ansatte, skal ikke lønns og trekkoppgaver sendes inn lenger.

Men det skal allikevel sendes sammenstillings oppgave til hver enkelt ansatt.

Lurer du på noe rundt avslutning av 2015 i Visma Lønn, ring oss 69 13 36 30 eller send oss en mail.

Eller logg deg inn på https://community.visma.com/software/ og gå til denne linken her.