Sanntid samtidig redigering i Word

Når du samarbeider på et dokument, kan du se tekstendringer andre gjør, samt hvor markøren er i dokumentet. Endringer vises automatisk etter hvert som personer bruker og oppdaterer dokumentet. Denne funksjonaliteten vil være tilgjengelig når du arbeider i dokumenter som er lagret på nettstedene OneDrive for Business og Office 365 SharePoint.