P.M. Data har valgt, fra 01 juli 2015, og avslutte samarbeidet med ADCOM kjeden. Det er ingen dramatikk i dette, men vi mener nå at tiden er riktig for omprofilering til PMData.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Bortsett fra navnbytte – ingenting. Vi endrer kun navn og logo. Vi har benyttet oss av www.pmeiendom.no i våre epost adresser siden januar, og vil fortsatt være tilgjengelig via adcom adresser ut sommeren.

For våre kunder som benytte oss av mobiltelefoni er vi fortsatt medlem av Telering kjeden.

Utover høsten vil vi jobbe videre med vår ny profil og synligjøre våre nye produkter og konsepter innenfor skyløsninger i vår nye digitale verden. Vi har mye spennende og vise frem og gleder oss til presentere det utover høsten.

For mer info ta kontakt med Daglig leder Pål Grandahl eller produktsjef Matthew Reed.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Pål Grandahl
Daglig leder